Funderingsresten en paalfunderingen van de voormalige grote abdijkerk van de St. Bernardusabdij van Aduard.