Historische Vereniging Aduard:  Rechthuis (Zuiderpoort). Stichting Zuiderpoort Klooster Aduard.

Wanneer u in dit deel klikt met de muis, wordt de tekst in wit weergegeven en 20% groter. Klikt u nog eens dan krijgt u de 'normale' tekst weer terug.

Het Rechthuis te Aduard

kopie van een tekst uit de Heemkakel, sept. 2013.  

Na deze publicate verscheen er in de Heemkakel van okt. 2013 een stukje met reacties, dat hieronder grotendeels wordt overgenomen. Niet alle namen van de personen die in het stuk worden genoemd, zouden in 'De Zuiderpoort/Het Rechthuis' hebben gewoond.
Warmolt Brouwer heeft zijn gegevens uit de koopaktes van het pand maar wellicht hebben niet alle eigenaren er daadwerkelijk gewoond, misschien hebben zij het wel verhuurd aan derden.

Uit de koopaktes van het pand blijkt dat:

  • De familie Themmen is eigenaar geweest van 1842 tot 1908.
  • Anne Hamstra is eigenaar geweest van 1908 tot 1912.
  • Roelf Jan Steenhuisen is eigenaar geweest van het pand van 1912 tot 1932
  • Cornelis van der Horn was eigenaar van 1932 tot 1965.
  • Friso was eigenaar van 1965 tot 1971
  • Huisarts Busscher was eigenaar van 1971 tot 2002.
Ieder die meer of andere informatie heeft, of meer wil weten kan zich melden bij

Warmolt Brouwer
Hoge der A 6
9712 AC  Groningen
rechthuisaduard@ziggo.nl

 

 

 

 

 Hieronder informatie uit 2011

Het Rechthuis te Aduard

een foto van het Rechthuis (jaartal onbekend) 

Binnenkort wordt er een begin gemaakt met het cascoherstel van het voormalig Rechthuis in Aduard, Burgemeester Seinenstraat 3. Dit is eerste project in het kader van Het Nieuwe Wonder van Aduard, het verbeteringsplan van de gemeente Zuidhorn voor het dorp Aduard.

Het bestuur van de Stichting Zuiderpoort Aduard, de eigenaar van het pand, had de plannen voor cascoherstel al geruime tijd klaarliggen maar het wachten was steeds op financiële steun. Het bestuur is zeer verheugd dat het lange wachten niet tevergeefs is geweest, nu er subsidie is toegezegd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Leader Lauwersland, de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn.

Het sterk verwaarloosde Rechthuis wacht al tien jaar op een ingrijpende restauratie. De aanpak gaat in fasen. Na een reeds herstelde zijgevel komt nu als eerste de sterk uit de toon vallende voorgevel aan de beurt. Het muurwerk van de lange voorgevel en de andere zijgevel wordt met oude stenen, zo genaamde rooswinkels, hersteld naar de situatie van rond 1900. Hierbij komen de ramen en de voordeur weer op de oude plek te zitten. Het dak van het voorste gedeelte wordt hersteld, waarbij tevens dakbeschot en isolatie wordt aangebracht. Voor het interieur met de nog originele indeling in het voorste gedeelte en een 19e-eeuwse bovenzaal met houten gewelf in de achteraanbouw worden de reeds voorbereide plannen verder uitgewerkt.

Het Platform Erfgoed Aduard waarin de historische organisaties van Aduard samenwerken, en Dorpsbelangen ondersteunen de restauratie van harte. In overleg met het Platform onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om het pand als cultuurtoeristisch monument te gebruiken.

Er is intensief onderzoek verricht naar de bouwgeschiedenis, de eigenaren en de gebruikers. Hierbij kwamen veel interessante gegevens aan het licht. Kort na 1594, toen het Cisterciënzerklooster definitief uit Aduard verdween, werd vlak bij de later gesloopte Zuiderpoort het Rechthuis gebouwd. Hierbij werden bouwmaterialen gebruikt die vrijkwamen bij de afbraak van het klooster. In het Rechthuis - tevens herberg - is 200 jaar lang recht gesproken. Aanvankelijk benoemde de provincie de rechters maar later nam de Ommelander adel de rechtspraak over. Dat eindigde in 1803. Daarna huisvestte de herberg tot 1902 het gemeentehuis, In de vorige eeuw was er naast een café een bakkerij en een kruidenierswinkel in het pand gevestigd. Tenslotte hield de plaatselijke huisarts van circa 1975 tot 2001 praktijk in het pand.

Bovenstaande is afkomstig uit het persbericht van de SZKA van april 2011, namens haar voorzitter Warmolt Brouwer.