Historische Vereniging Aduard. Heden volop aanwezig.

 

 

 

 

Wat heeft de vereniging in de aanbieding?

In de afgelopen jaren hebben we diverse producten gemaakt die u zelf kunt kopen of als cadeautje kunt geven. De HVA levert ze min of meer tegen kostprijs. Via de penningmeester Marijke Huizinga (e-mail: marijkehvz apestaart hetnet punt nl) kunt u ze bestellen.

De Abdijkerk van Aduard.

Een van de oudste uitgaven van de HVA. Geschreven door Jakob Loer. Zowel het ontstaan van de abdijkerk als de restauratiegeschiedenis komen aan de orde. Geïllustreerd met oude tekeningen en foto's. Er bestaat geen vergelijkbaar werk in Nederland. € 6,00

Monnik en boer

Een studie over het leven van de conversen in de voorhoven van de Bernardusabdij van Aduard. Alle regels en voorschriften worden doorgenomen en zo ontstaat een duidelijk beeld over de dagelijkse gang van zaken in een kloosterboerderij. Als voorbeeld wordt het Aduarder voorwerk beschreven met een poging tot een reconstructie. € 6,00

Emanuel van Cremona

Een bijzonder boekwerkje voor liefhebbers, maar zonder wetenschappelijke verantwoording. Het betreft de vertaling van een klein boekje dat door een Cisterciënzer monnik in 1961 is geschreven over de geschiedenis van de Graaf en Bisschop van Cremona die rond 1300 leefde. Na politieke moeilijkheden vluchtte hij naar de Bernardusabdij waar hij uiteindelijk stierf. Hij verwierf hier de status van zalige en werd begraven voor het altaar van de kerk. Zijn gebeente is opgegraven door prof. Van Giffen en dat rust nu in een schrijn in de Abdijkerk. Op afroep € 6,00

Kloosterland / Land der Klöster

Een prachtig geïllustreerd boek in het Nederlands en Duits. De geschiedenis van de kloosters in Friesland, Groningen en Ostfriesland. Speciale aandacht voor de virtuele reconstructie van de Cisterciënzer kloosterkerken van Klaarkamp, Aduard en Ihlow. Bijgeleverd wordt een CDrom met alle 150 plaatsen in de drie noordelijke provinciën waar ooit een klooster stond. De leden van de HVA hebben al deze plaatsen bezocht en de huidige situatie gefotografeerd en voorzien van de toeristische gegevens zodat u zelf uw route kunt bepalen. Geschreven door Jakob Loer en Henk Kooi. € 16,50

Bestel de
Abtenkroniek op de website van Uitgeverij Verloren te Hilversum

 

Ook beschikbaar:
Kloosterland / Land der Klöster Te bestellen bij Uitgeverij
In Boekvorm

 

 

 

Dubbel DVD met
Licht over Adewerth

Naar aanleiding van de virtuele reconstructie van de kloosterkerk van Aduard door Henk Kooi ontstond het idee om daarover een film te maken. Een prachtige film van 16 minuten over de Abdijkerk van Aduard waarin je wordt meegenomen op een wandeling door de voormalige kloosterkerk van Aduard. € 16,00

De Restauratie van de Steentilbrug

In 2009 werd de Steentilbrug gerestaureerd. Fred den Haring c.s. volgde wekelijks de werkzaamheden met de camera. Hij keek de ambachtslieden letterlijk op de handen. Iedere week maakte hij een samenvatting die op U-tube werd geplaatst en naar honderden abonnees werd verstuurd. Aan het einde van de restauratie werd een documentaire gemaakt waarop ook de restauratiearchitect Holstein de beelden van commentaar voorziet. Beide films zijn uitgezonden door TVNoord. € 16,00

Steentil bij Aduard

Architectenbureau Holstein maakte een prachtig boekje over de restauratie van de Steentil in 2009. Historica Wija Friso vulde dit aan met een uitgebreide studie naar het verleden van deze brug. De brug lag op de hoofdweg tussen Groningen en Friesland en liep langs het klooster van Aduard. Via deze brug liepen de monniken en abten van het klooster naar Groningen, Ubbo Emmius heeft op de brug gestaan en de familie Lewe van Aduard gebruikte de brug ook altijd. Tijdens de restauratie kwam dankzij noest werk van Klaas Jan Staal een funderingspaal tevoorschijn die volgens onderzoek uit circa 1295 stamt. Een aanwijzing dat de monniken van Aduard in dezelfde tijd dat de ziekenzaal gebouwd werd ook de Steentil hebben aangelegd. De DVD van de restauratie is bijgesloten. € 16,00

Rondleiding door Aduard

Een kleine folder met daarin een historische rondwandeling door Aduard. Ideaal voor toeristen en uw gasten. € 2,00

 


 


 


 


 

 

 

 

 

onderbrood