geschiedenis van Aduard

St. Bernardusabdij Huis te Aduard Dorp Aduard CisterciŽnzers Middag-Humsterland Ziekenzaal rutgerproductionsErfgoedkoepel

Museum St. Bernardushof

Zuiderpoort

Historische Vereniging Aduard


foto-archief

audio-archief

video-archief


literatuur

links

downloads


gastenboek


Historisch Westerkwartier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middag en de monniken van Aduard

Het oude eiland Middag ligt in een landschap dat meer dan tweeduizend jaar oud is en ongeveer vanaf 1100 langzaam in cultuur is gebracht. Het was een kwelderlandschap waarin de zee vrij spel had. Toch waagden zich hier in de Romeinse tijd al boeren om op de vruchtbare zeeklei een primitieve vorm van veeteelt te bedrijven. Om zo weinig mogelijk last te hebben van het steeds weer opkomende water, verhoogden ze hun woonplaatsen. We noemen ze wierden of terpen. In 11e en 12e eeuw begon men dijken aan te leggen, waardoor grotere gebieden geschikt werden voor landbouw. Vanwege het ontbreken van een centraal gezag ging dat maar mondjesmaat. Met de vestiging van de kloosters werd deze ontwikkeling versneld. De abten in het Groninger land waren krachtige persoonlijkheden die de kennis en het geld hadden om de organisatie voor hun rekening te nemen. Vooral de monniken van het St. Bernardusklooster in Aduard hebben hierin een grote rol gespeeld. Zij toverden drassige kwelders om in bewerkbaar bouwland, waardoor hun landbezit uitgroeide tot ca. 6000 ha. Een groot gedeelte van Middag viel daar ook onder.
Voor informatie over het ontstaan van Middag-Humsterland en de wierden kunt u terecht in museum Wierdenland in Ezinge.

Middag-Humsterland is een prachtig gebied om te recreëren. Er is een uitgebreid fietspadennet, er zijn kanoroutes en voldoende overnachtingsmogelijkheden in de vorm van hotels, bed & breakfastplaatsen en kampeerterreinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Bernard Abbey