Historische Vereniging Aduard.  Colofon

Historische Vereniging Aduard

 

De Historische Vereniging Aduard
is opgericht in 2002 en stelt zich ten doel
de geschiedenis van Aduard te bestuderen en te promoten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Fred den Haring, voorzitter
Sabine Munzebrock, secretaris
Marijke Huizinga, penningmeester
Joyce Kuiken, algemene bestuurslid

De statuten zijn opvraagbaar.

Lidmaatschap wordt verkregen door een jaardonatie van minimaal €20,00. Hiervoor ontvangt het lid 4x per jaar de nieuwsbrief en is er vrij toegang tot de lezingen en de excursies.

Postadres:

Fred den Haring
Alb Harkemaweg 45,
9831 SW Aduard
hvaduard@gmail.com
Bankrekeningnr. NL76 RABO 0375 8604 95