geschiedenis van Aduard

St. Bernardusabdij Huis te Aduard Dorp Aduard CisterciŽnzers Middag-Humsterland Ziekenzaal rutgerproductionsErfgoedkoepel

Museum St. Bernardushof

Zuiderpoort

Historische Vereniging Aduard


foto-archief

audio-archief

video-archief


literatuur

links

downloads


gastenboek


Historisch Westerkwartier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dorp Aduard

Het dorp Aduard is ontstaan tijdens de ontmanteling van het klooster. Het enorme verlaten gebouwencomplex trok handelaren in bouwmaterialen aan die zich van lieverlee vestigden aan het Binnendiep. Hiervandaan werden de kloostermoppen vervoerd naar talloze plaatsen in de provincie en daarbuiten. De eerste huizen in Aduard zijn gebouwd langs dat diep (nu Hofstraat) en het tegenwoordige Kaakheem.

In 1595 werd de ziekenzaal van het klooster in gebruik genomen als Protestantse kerk en kreeg de nieuwe bevolking van Aduard haar eerste predikant. Steeds meer kloostergebouwen verdwenen, waaronder de majestueuze abdijkerk, en het terrein werd geschikt gemaakt voor permanente bewoning. In 1602 verzochten de inwoners de Provincie hun toe te staan de weg door het klooster te verhogen en een brug te maken over de Lent.

Men wilde dat de reizigers en kooplui die van Groningen of van Zuidhorn kwamen, door het dorp zouden gaan en niet eraan voorbij. Men legde dus de Heerweg om van de plaats waar nu herberg Onder de Linden staat tot aan de in 1974 gesloopte Piepbrug. De weg boog na de brug af naar rechts om langs de Hamstertocht weer aansluiting te maken op de Heerweg.

Zo is het ook gebeurd. Dit houdt in dat de huizen die onder het niveau van de Burg. Seinenstraat liggen, gebouwd zijn vóór1602. Op onderstaande kadasterkaart van 1820 zijn deze blauw gekleurd.


© Groninger Archieven

Bij de bouw van de eerste dorpswoningen werden gebroken kloostermoppen gebruikt voor de binnenmuren en de zij- en achtergevels. Voor de voorgevel kocht men nieuwe stenen (koopmanskant moet netjes zijn).

Alhoewel er vooral in de 20e eeuw veel van deze originele woningen gesloopt zijn, kent Aduard nog verscheidene met oud metselwerk. Bij de renovatie van een woning aan de Burg. Seinenstraat in het najaar van 2004 werd een kloostermoppen binnenmuur ontdekt met een dichtgemetselde doorgang. Zie foto beneden.

 

 

 

Bestuur en politiek


Gemeente Aduard 1811-1990 (Wierum zonder 'geel')

In de Middeleeuwen sprak de abt van Aduard recht over de burgers die woonden in de corpuslanden van het klooster. Dit gebied wordt de rechtstoel Groot Aduard genoemd, dat toen de kerspelen Den Ham, Fransum, Garnwerd, Oostum, Wierum en Hoogemeeden omvatte. Aduard zelf was geen kerspel, maar bestond alleen uit het kloosterterrein en een paar hectaren er omheen. Na de opheffing van de abdij vervielen die rechten aan de provincie Groningen die ze eerst verhuurde en later verkocht, zie Huis te Aduard. (Lagemeeden behoorde bij de rechtstoel Vredewold.)
In 1795 aan het begin van de Bataafs-Franse tijd veranderde de wereld in Nederland behoorlijk. Veel van de instellingen die we nu kennen zijn toen ontstaan: burgerlijk bestuur, notariaat, dienstplicht, kiesrecht etc. In 1798 werd een gemeente Aduard ingesteld, bestaande uit de volgende gebieden: Den Ham, Den Horn, Lagemeeden, Hoogemeeden, Wierum, Fransum, Hoog- en Leegkerk, Dorkwerd en Oostum. In 1811 waren de laatste vier eraf gehaald en kreeg de gemeente Aduard de omvang die het tot de herindeling heeft gehad.


J. van Barneveld, burgemeester van Aduard van 1916 tot 1946
© Groninger Archieven

 

Lijst van burgemeesters van Aduard

 

Burgemeesters van Aduard

51

1811

Hermannus ter Veer

 

52

1813

Kornelis Jacobus Boelens

 

53

1823

Hendrik Bennema

 

54

1856

Gaaike Bennema

 

55

1867

Warmolt Tonckens

 

56

1877

Alexander C.J.F. Bouwmeester

 

57

1879

Albertus Petrus ter Meulen

 

58

1879

Albertus Houwinck

 

59

1884

Sebo Cornelis Tuymelaar

 

60

1897

Harmannus Gaaikema

 

61

1902

Antonie Willem Kamp

 

62

1904

Djurre Pieter Teenstra

 

63

1916

Joan van Barneveld

 

64

1946

H. Seinen

 

65

1961

Jaap H.G. Goeman Borgesius

 

66

1980

Tjakko Tjakkes

 

67

1982

Hendrik Blok

 

68

1990

Leendert Klaassen

Gemeente Zuidhorn

69

2003

Bertus Fennema

Gemeente Zuidhorn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Bernard Abbey