geschiedenis van Aduard

St. Bernardusabdij Huis te Aduard Dorp Aduard CisterciŽnzers Middag-Humsterland Ziekenzaal rutgerproductionsErfgoedkoepel

Museum St. Bernardushof

Zuiderpoort

Historische Vereniging Aduard


foto-archief

audio-archief

video-archief


literatuur

links

downloads


gastenboek


Historisch Westerkwartier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Sint Bernardushof

Het dorp Aduard ligt op de plaats waar eens een groot kloostercomplex eeuwenlang het landschap beheerste. Nog steeds zijn er huizen te vinden met ‘kloostermoppen’, de stenen waarmee het klooster was opgebouwd. De Abdijkerk midden in het dorp is het oudste medische monument van Nederland en is het enige bouwwerk van het kloostercomplex dat bewaard is gebleven. Het is een prachtig voorbeeld van Noord-Nederlandse Romano-Gotische bouwstijl. Aan het eind van de 16e eeuw werd de zaal als kerk in gebruik genomen.

Doelstelling: Het museum in Aduard heeft als hoofddoel:
een informatiecentrum te zijn waarin de geschiedenis van de Cisterciënzer kloosterorde en het Cisterciënzer kloosterleven verteld en tentoongesteld wordt. In het informatiecentrum, hetwelk een educatief karakter draagt, neemt het klooster te Aduard een prominente plaats in.

De volgende nevendoelen worden nagestreefd:
het ontplooien van activiteiten die betrekking hebben op de geschiedenis van Aduard vanaf 1595 tot heden en het bieden van ruimte voor wisselende exposities van zaken die hierop van toepassing zijn.

Activiteiten:
Jaarlijks het inrichten van een thema-expositie (bv Kwalen en Kwelgeesten in 2005 over ziekten in de middeleeuwen mbt de bestaande ziekenzaal, stainrood in 2006 over het vervaardigen van o.a kloostermoppen)

 

Openingstijden:
April – Oktober dinsdag t/m zaterdag 10:00 – 17:00 uur
zondag 13:00 – 17:00 uur
November – April zondag 13:00 – 17:00 uur

Gesloten: eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, 24 december t/m 1 januari

Groepsbezoek het hele jaar op afspraak.

Contact:
Hofstraat 45
9831 RB Aduard
Telefoon / Fax : 050 403 2109
E-mail : INFO@kloostermuseumaduard.nl

Vrijwillige Bijdrage:
Uw eventuele bijdrage in de kosten van het museum kunt u storten op het Bankrekeningnummer
37.58.90.254
Rabobank NW-Groningen
T.n.v. Stichting St. Bernardushof te Aduard.

Een bezoek aan museum Sint Bernardushof is boven alles een ervaring: een persoonlijke ontvangst en rondleiding in een authentieke sfeer die de bezoeker terugvoert naar het roemruchte monastieke verleden. Een bezoek wordt standaard afgesloten met een bezichtiging van de 13e eeuwse ziekenzaal van het klooster, nu in gebruik als kerk van de hervormde gemeente. Deze Abdijkerk ligt midden in het dorp en is naast het oudste medische monument van Nederland ook het enige bouwwerk van het kloostercomplex dat bewaard is gebleven. Het is een prachtig voorbeeld van Noord-Nederlandse Romano-Gotische bouwstijl. Aan het eind van de 16e eeuw werd de zaal als kerk in gebruik genomen.

Klein museum – Groot verhaal
In het oudste huis van Aduard (ca. 1600) is het sfeervolle museum Sint Bernardushof gevestigd. Het fraai gerestaureerde pand en de kunstzinnige inrichting van de expositie vormen samen een unieke combinatie. Het museum laat de geschiedenis zien van de Cisterciënzer Sint Bernardusabdij te Aduard, die tussen de 12e en de 16e eeuw beroemd werd door heel Europa.
In 1192 troffen twaalf monniken onder leiding van de kersverse abt Wybrandus vanuit het moederklooster Klaarkamp te Rinsumageest bij Dokkum, ongeveer 10 km ten westen van de stad Groningen een verlaten wierde aan met de naam Adduwert of Adewerd. De kloosterkroniek vermeldt dat de broeders onder de indruk raakten van “lichtende verschijnselen” en deze ervaring zagen als een aanwijzing voor de vestiging. Spoedig na de kloosterstichting begonnen ze aan hun eeuwenlange bemoeienis met de strijd tegen het water: een lange serie inpolderingen met bijbehorende bedijkingen, ontwatering door het plaatsen van sluizen en het graven van sloten en kanalen voor waterberging en scheepvaart. De meest indrukwekkende prestatie blijft toch het graven van het 8 km lange Aduarderdiep dat nog heden ten dage gebruikt wordt voor de scheepvaart. Ook zette de abdij drie steenbakkerijen op die in hoog tempo kloostermoppen produceerden, maar ook talrijke afwijkende steenvormen, geglazuurde tegels en ornamenten. Rond 1300 was het omvangrijke kloostercomplex wel zo’n beetje klaar: de stenen uit de bakkerijen waren voortaan bestemd voor de handel en export.
Naast haar activiteiten als nijverheid, handel, landwinning en waterbeheersing had de Sint Bernardusabdij reeds in de 13e eeuw een roep van vroomheid en geleerdheid. In 1297 besluit Emanuel, bisschop van het Italiaanse Cremona de verre reis over de Alpen te maken en als monnik in te treden in Aduard. Enig tientallen jaren daarvoor heeft Ricardus de Busto, professor aan de Sorbonne, de zelfde stap gezet. Later, in de tweede helft van de 15e eeuw, nemen cultuur en wetenschap binnen de muren van de abdij een ongekende vlucht met de bijeenkomsten van de Aduarder Kring of Aduarder Academie, bestaande uit geleerden uit noord Europa. Voortrekkers waren de humanisten Wessel Gansfort (de eerste Europeaan buiten Italië die het Grieks beheerste) en het veelzijdig genie Rudolf Agricola. Aduard heeft een cruciale rol gespeeld bij de verspreiding van het humanistische gedachtengoed in noord Europa: te Deventer heeft Agricola de kleine Erasmus nog bemoedigend toegesproken. In 1594, met de Reformatie, kwam het einde voor de abdij: alle kloosters in Groningen werden afgeschaft. Uit de boedelbeschrijving bleek dat het klooster meer dan 6000 ha landbouwgrond in bezit had.

Een bezoek aan museum Sint Bernardushof is boven alles een ervaring: een persoonlijke ontvangst en rondleiding in een authentieke sfeer die de bezoeker terugvoert naar het roemruchte monastieke verleden. Een bezoek wordt standaard afgesloten met een bezichtiging van de 13e eeuwse ziekenzaal van het klooster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Bernard Abbey